Tarihçe

EGEKOBİDER; KOBİ’lerin  ortak sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, birbiri ile tanışması,  işbirliği yapması, sağlanan desteklerden etkin şekilde yararlanması amacıyla 03/05/2004 tarihinde; “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Derneği” adı altında Fettah Güventürk, Aydın Telseren,  Coşkun Gencerler, İshak Erciyes,  Alpaslan Solakoğlu, İrfan Acar, Cenap Anagül, Ahmet Gökmen ve Zekai Fidan’ adlı dokuz sanayici tarafından kurulmuştur. Derneğin kısa adı “KOBİDER”  olarak belirlenmiştir. Derneğin Kütük Numarası : 35041082’tir.

2019 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında Derneğimizin adı  KOSGEB   Mevzuatındaki ifadelere paralel olarak EGEKOBİDER-“EGE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER DERNEĞİ” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Kuruluşundan 2017 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını Fettah GÜVENTÜRK yürütmüştür. 2017 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında oluşan Yönetim Kurulu Başkanlığa Halil KARAKAYA’yı seçmiştir.

Derneğimiz Kobilerin faydalanabileceği birçok projeyi başarı ile gerçekleştirmiştir. Bugünkü adıyla BAYOSB kısa adıyla bilinen Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi çoğunluğu Egekobider üyesi olan sanayicilerin KOBSAN adıyla kurdukları kooperatifin öncülüğünde kurulmuştur.

Yine BAYOSB ile proje ortağı olarak İZKA desteğiyle Fahrettin Selçik  Mesleki eğitim merkezi projesi gerçekleştirilmiştir.

Konak kaymakamlığı ile ortak İzka desteğinde Mesleki eğitim ve sektör diyaloğu projesi gerçekleştirilmştir.

Bu projelerin yanısıra Kobileri ilgilendiren konularda çok sayıda seminer ve toplantılar düzenlenmiştir. Derneğimizin ayrıca 2006 yılından bu yana KOBİ DÜNYASI adlı yayın organı yılda enaz iki defa olmak üzere yayınlanmaktadır.

Faaliyetlerimiz ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

YAYINLAR :

 

 1. KOBİLERİN SESİ BROŞÜRÜ : Derneğin kurulmasını müteakip ilk olarak bir broşür yayınlanmıştır.

 2. KOBİ EL KİTABI VE ÜYE TANITIM REHBERİ : Derneğin kuruluşunu takip eden ilk yıl içinde KOBİ Rehberi niteliğinde bilgilendirici ve üyelerin tanıtımı amacıyla; üyelerimizin adı, iştigal konusu, iletişim bilgilerini içeren bir kitapçık yayınlanmıştır.

 3. KOBİ DÜNYASI DERGİSİ : 2006 yılı başında Ocak Şubat sayısıyla yayına başlayan dergimiz; KOBİ Dünyasını ilgilendiren haberlerin yanı sıra Ekonomi, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hukuk, Finans, Teknoloji gibi iş dünyasını ilgilendiren konularda Akademik ve  iş çevrelerinden değerli yazarların bilgilendirme, görüş ve değerlendirmelerine yer vermiştir. Dergimizde yer alan yazılar, KOBİ’lerimizi bilgilendirici, ufuk açıcı, Yönetsel açıdan yol gösterici, ilham verici ve kalıcı nitelikte çok değerli bilgiler içermektedir. Dergimiz yayınını aralıksız sürdürerek 2019 yılında  37 sayıya ulaşmıştır.

 4. TELVİZYON PROGRAMLARI: Yeni Asır Televizyonunda 2012-2016 yılları arasında “Tarım ve KOBİ” başlığı altında, Tarım ve KOBİ’leri ilgilendiren konularda Akademisyen, uzman ve iş dünyasından tecrübeli kişilerle haftada 1 gün 1saat süreyle kesintisiz YK. Başkanımız Fettah GÜVENTÜRK sunuculuğunda yayın yapıldı. Ayrıca Youtube üzerinden yayın yapan bir TV kanalında “KOBİ DÜNYASI” adı altında aynı konseptte 2018-2019 yıllarında 2yıl süreyle yayın yapıldı.

 

YÜRÜTÜLEN VE SONUÇLANDIRILAN PROJELER :

 1. BAĞYURDU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : EGEKOBİDER’in ilk ve en önemli projesi Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına öncülük etmiş olmasıdır. Dönemin Sanayi Bakanı Sayın Ali COŞKUN’un teşvik ve desteği ile KOBSAN Kooperatifi kurularak Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesinin Temelleri atılmıştır. EGEKOBİDER öncülüğünde kurulan ve çoğunluğu EGEKOBİDER üyesi 100 sanayicinin üye olduğu  KOBSAN Kooperatifi kanalıyla arazi alınması ve EGEKOBİDER desteği ile yapılan girişim ve etkili bir şekilde südürülen iletişim çabaları sonucunda önemli bir başarı sağlanarak; KOBSAN arazisi üzerinde Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi kurulması sağlanmıştır.

 2. Ulusal Ajans TR/06/A/F/PL3-025 : Avrupa Birligi pazarında KOBI’lerin E-ticaret deneyimi Proje Bütçesi : 54.000 Avro. Uygulama yeri Türkiye (Izmir), Ingiltere (Londra). 12 KOBİ Temsilcisi 3 ay süreyle İngiltere’de E ticaret konusunda çalışma yaptı.

 3. Ulusal Ajans LLP-LDV-PLM -07-TR238 : KOBI’lerin Avrupa Birliğinde Mekatronik ve Endüstriyel Otomasyon tecrübesi. Proje Bütçesi :19.500 Avro Uygulama yeri Türkiye (Izmir) Ispanya (Barselona) 5 KOBİ Temsilcisi İspanya’da 3 ay süreyle Mekatronik ve Endüstriyel Otomasyon Uygulaması konusunda çalışma yaptı.

 4. CFCU/TR/0602.03-02/617 Aktif Isdihdam Tedbirleri 2008. CNC Takım Tezgahları Programlama ve Operatörlük Eğitimi (50 kisi). Proje Bütçesi: 76.572,98 Avro. Uygulama yeri: Izmir. Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile birlikte 50 kişiye CNC Programlama ve CNC operatörlüğü konusunda mesleki eğitim verildi. Teorik eğitimler yanı sıra işyerlerinde uygulama yaptırıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 50 kişiden 40 kişi işe yerleştirildi.

PROJE ORTAĞI OLARAK DESTEK VERİLEN PROJELER :

 

 1. BAYOSB – MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (İZKA) : 

 2. ÇINARLI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ – ENGELSİZ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ (İZKA) 

 3. KONAK KAYMAKAMLIĞI – MESLEKİ EĞİTİM VE SEKTÖR DİYALOĞU (İZKA)

ETKİNLİKLER :

 1. KOSGEB SİNERJİ ODAĞI : 2006-2010 yılları arasında Derneğimiz; Stratejik Yol Haritası Hazırlanması ve KOSGEB Desteklerinde KOBİ’lere yardımcı olmak amacıyla KOSGEB Sinerji Odağı Olarak görev yaptık. Bu süre içerisinde KOSGEB’in bir elemanı Derneğimizde çalıştı.

 2. ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR : Ekonomik gelişmeler, Finans İsdihdam, KOSGEB ve diğer devlet destekleri konularında üyelerimizi bilgilendirmek, iletişimi sağlamak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere;  Tepekule Eğitim salonlarında ortalama ayda 1defa konferans, seminer Toplantılar düzenlendi. Ayrıca, bilgilendirme ve tanışma amaçlı ortalama ayda 1 defa kahvaltılı toplantılar düzenlendi.

 3. İŞBİRLİKLERİ : İZTO, EBSO, Esnaf Sanatkar Odaları, Üniversiteler, Endüstri Meslek Liseleri, İŞKUR, MPM, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere, kamu kurum kuruluşları ve STK’larla işbirlikleri yapıldı.

 4. FUAR ETKİNLİKLERİ : Derneğimiz, İzmir Fuar alanında düzenlenen İsdihdam konulu fuarlara katılmıştır.