Başkanın Mesajı

Kıymetli EGEKOBİDER Üyeleri;

Her şeyin adeta baş döndürücü biz hızla değiştiği bir dünyada kobilerin bu değişime ayak uydurması artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir.

Büyük emekler vererek kurduğumuz şirketlerimizin yaşamını sürdürmesi bizlerin bu değişime ne kadar uyum gösterebildiğimiz ile çok yakından ilgilidir.

Biz daha yalın üretim, kurumsallık, internet, sosyal medya, dijital dönüşüm ve benzeri konuları anlamaya çalışırken aynı zamanda endüstri 4.0, yapay zeka, sanal gerçeklik  yada nesnelerin interneti ile birlikte adeta bilgi bombardımanına uğramaktayız.

İşimizi yaparken karşılaştığımız günlük sorunlar, ayrıca çözümler üretmek üzere bizi beklemektedir. Değer yaratan süreçleri sadece üretimin değil; tüm birimlerimizin uygulamasını sağlayarak günlük sorunların üstesinden daha kolay gelebiliriz. Gelişmiş ülke ekonomilerinin uzun yıllar önce uygulamaya başladığı yalın üretim, zamanında üretim, six sigma, 5S vb uygulamalar, işimizi geliştirecek çözümler olarak  hala uygulanmayı beklemektedir.

Bu ve benzeri sorunlarımızı çözmek için kaynaklarımız yeterli olmadığına göre, geriye sadece güçlerimizi işbirliği yoluyla birleştirmek kalıyor.

 

Her Kobinin kendi kaynaklarını, ihtiyacı olan diğer Kobilere sunması ve ortak akıl kullanımı ile sorunlarımızın çoğunu çok daha az maliyetle çözebileceğimize inanıyorum. Ülkemizin en büyük şirketlerinden Arçelik’in yine aynı sektördeki rakibi olan Hindistan’ın Tata grubuna ait  Voltas şirketi ile işbirliğine gitmesi, sanırım bizim ne yapmamız gerektiğine iyi bir örnek. Aynı sektörde faaliyet gösteren  Dünya devi üç Japon şirketi Toshiba, Fujitsu ve Sony’nin notebook üretimi konusunda işbirliği görüşmesi yapması işbirliği ve güçbirliğinin önemi konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaktadır.

 

Küresel rekabetin her geçen gün arttığı bir dönemden geçerken güçlerimizi birleştirerek işbirliği güçbirliği yapmak biz Kobilerin en büyük hedeflerinden olmalıdır. Kobilerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları ancak bu şekilde mümkün olabilir. Aksi taktirde kurulan şirketlerin % 98’inin 20 yıl içinde kapandığını; sadece % 2′ sinin faaliyetini sürdürebildiği gerçeğinden hareketle önümüzdeki süreçte % 98’in bir parçası olacağımızı  görmek için kahin olmaya gerek yoktur.

İşimizi dijital dönüşüme ayak uydurarak, 4. sanayi devriminin gereklerini yerine getirerek, ortak akıl kullanmak, kurumsal bir yapıya kavuşmak ve  her alanda işbirliği yaparak çok daha kolay sürdürülebilir hale getirebiliriz.

 

Tabiki siyasi ve ekonomik istikrar işimizin geleceğini etkileyen  önemli unsurlardandır. Ancak birey ve şirket olarak bizim makro politikaları belirleyebilmemiz mümkün değildir. Bu durumu ise ancak derneğimizi daha aktif ve güçlü hale getirerek etkiyeleyebiliriz.

Değişmek zorundayız. OECD ‘nin hazırladığı bir rapora göre bugün her yüz çocuktan 65’i henüz icat edilmemiş işlerde çalışacak. Sürücüsüz kamyonların yollarda dolaşmaya başlaması ile kamyon şoförlüğü tarihe karışacak. Bu ve benzeri değişimler hepimizin işini doğrudan ya da dolaylı etkileyecektir.

Sonuç olarak işimizi sürdürülebilir bir hale getirmek değişime uyum gösterme becerimizle doğru orantılıdır. Bunun için çağımızın gereklerini yerine getirmek; sadece  en ileri teknolojiye sahip makine, araç gereçle değil; yönetim tekniklerini de kapsayacak şekilde mümkündür. Tüm süreçlerimizi insan odaklı, her alanda işbirliği güçbirliği yapan ve yeniliklere uyumlu olarak yapabildiğimizde hedefimize ulaşabiliriz. Rekabetçi bir yapıya kavuşmak zorundayız. Rekabetin her gün daha da arttığı, küresel ölçekte birbirleriyle rekabet eden şirketlerin dahi işbirliği yapmayı tercih edebildiği ortamda biz kobilerin bunu yapabilmesi artık bir zorunluluktur.

Hepimiz başarabiliriz. Birlikte daha kolay başarabiliriz. 

 

GÜCÜMÜZ, İŞBİRLİĞİMİZ KADARDIR.

 

Saygılarımla,

Halil KARAKAYA

EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı