GÜCÜMÜZ
İŞBİRLİĞİMİZ
KADAR
KOBİLERİN
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ
ÜYELER ARASI
TİCARET
KOBİLERİN
TEKNOLOJİYE UYUMU
ENDÜSTRİ 4.0
NEYE İHTİYACINIZ
VARSA O

Başkanın Mesajı

Halil KARAKAYA

Kıymetli EGEKOBİDER Üyeleri;

Her şeyin adeta baş döndürücü biz hızla değiştiği bir dünyada kobilerin bu değişime ayak uydurması artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir.

Büyük emekler vererek kurduğumuz şirketlerimizin yaşamını sürdürmesi bizlerin bu değişime ne kadar uyum gösterebildiğimiz ile çok yakından ilgilidir.

Biz daha yalın üretim, kurumsallık, internet, sosyal medya, dijital dönüşüm ve benzeri konuları anlamaya çalışırken aynı zamanda endüstri 4.0, yapay zeka, sanal gerçeklik  yada nesnelerin interneti ile birlikte adeta bilgi bombardımanına uğramaktayız

Faaliyetlerimiz

Duyurular

EGEKOBİDER OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Sayın Üyemiz;

Yönetim kurulumuz 02.08.2021 tarihinde dernek merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 19.08.2021 Perşembe günü  saat 14:00’de Adalet Mah. Anadolu Cad. Tepekule İş Merkezi No:40 İç Kapı No:505 Bayraklı/İZMİR adresinde aşağıdaki gündem maddeleri kapsamında yapılmasına; toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde genel kurul yeni bir bildirime gerek kalmaksızın 26.08.2019 tarihinde saat 14:00’da aynı yerde toplanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM

  1. Açılış ve divan teşekkülü,
  2. Toplantı tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporlarının okunması,
  4. Dernek gelir ve gider hesaplarının okunması ve görüşmeye açılması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  6. Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimi,
  7. Dilekler ve kapanış.

Üyelerimiz